Vul 'lid' in als kortingscode als uw organisatie is aangesloten bij Netwerk DAK

 

Boek 'Meer dan een dak'

€ 15,00
Omschrijving

 

Meer dan een dak

Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers

Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal

 Meer dan honderd organisaties met een christelijke achtergrond geven in steden, buurten en
dorpen onvoorwaardelijke aandacht en laagdrempelige hulp aan mensen die – tijdelijk – een
steuntje in de rug kunnen gebruiken: omdat ze eenzaam zijn, met armoede te maken hebben,
thuisloos zijn of zich om andere redenen uitgesloten voelen of de weg in onze maatschappij niet (meer) kunnen vinden. Vanuit kleinschalige huiskamerprojecten, grotere inloopvoorzieningen en het buurt- en straatpastoraat werken circa 150 beroepskrachten en meer dan 5000 vrijwilligers aan ontmoeting tussen mensen, worden groepen en gemeenschappen verbonden, wordt kwetsbare mensen een luisterend oor geboden en gelegenheid gegeven om op verhaal te komen. Werkend vanuit de presentiebenadering en vergelijkbare methodieken geven deze werkplekken daarmee betekenis aan het samenleven in wijken, bereiken ze met trouwe en betrouwbare aandacht mensen die vaak uit beeld zijn bij reguliere instanties en vormen ze stevige schakels tussen informele en formele zorg. Deze publicatie geeft een uniek overzicht van dit werkveld. Ze biedt inzicht in de uitgangspunten en de praktijk van dit werk, dat vaak in stilte gedaan wordt, belicht knelpunten en verkent kansen. Meer dan een dak is interessant voor bestuurders, beroepskrachten en vrijwilligers die vanuit kerken en andere levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties, nieuwe burgerinitiatieven in wijken, zorg- en welzijnsorganisaties, (sociale) wijkteams of gemeenten zoeken naar manieren om verbindingen in de samenleving te verstevigen en kwetsbare mensen de noodzakelijke, nabije aandacht en ondersteuning te verlenen.